Läs det senaste numret av Adtollo magaZine

Läs det senaste numret av Adtollo magaZine.
Läs det senaste numret av Adtollo magaZine.
Programstarter.
Med programstarter kan du automatisera återkommande uppgifter som utförs, som att plotta filer.

Programstarter kan även utföra script som till exempel uppdaterar metadata i CAD-filer

När du utformat din programstart kan du köra den på flera filer samtidigt vilket sparar tid och ökar kvaliteten i ditt projekt eftersom du på så vis undviker att uppdatera dokumenten manuellt.
PDF-fil (öppnas ej i nytt fönster).
Vill du få information om våra nyheter och evenemang.

Your email address will not be published.

Läs det senaste numret av Adtollo magaZine

Läs det senaste numret av Adtollo magaZine.
Läs det senaste numret av Adtollo magaZine.
Mängdberäkning.
Topocad beräknar volymer och mängder på ett flertal olika sätt och de delas upp i två moduler.
Volym modell beräknar volymer mellan terrängmodeller och punktmoln.
Här finns många varianter där man kan räkna med terrängmodeller/punktmoln mot varandra, mot fasta plan, mellan modeller och slutna linjer och mellan modeller/punktmoln mot en ritad och projicerad linje mot en yta.
Redovisning görs på ett flertal olika sätt – rapporter, rutnätsindelning, sektioner och med möjlighet att lagra resultatet på en symbol i ritningen.
Volym sektion beräknar terrängsektioner och projekterade sektioner mot en eller många terrängmodeller eller punktmoln.
Här finns möjlighet att räkna mängder på ett stort antal sätt med sektioner för vägar, VA och tunnlar.

Vill du lära dig mer om Topocad Mängdberäkning?

Se även.
Volymberäkning Modell Volymberäkning Sektion.
Vill du få information om våra nyheter och evenemang.

Your email address will not be published.

Läs det senaste numret av Adtollo magaZine

Läs det senaste numret av Adtollo magaZine.
Läs det senaste numret av Adtollo magaZine.
Mätning.
Mätningar beräknas antingen direkt till Topocads ritningsdokument eller via mätdatadokumentet.
Detta dokument bearbetar data från totalstationer, .

GPS/GNSS-instrument och avvägare

Kommunikation sker direkt till och från instrument och fältminnen.

Det är fullt möjligt att kombinera GPS/GNSS-mätningar med mätningar från totalstationer

använd bakobjekt och/eller stationskoordinater från en GPS och fortsätt mäta med totalstationen.

Topocads kodtabell hjälper dig sen att strukturera data i olika lager

i olika nivåer och grupper för enkel hantering.
Det finns även olika sätt att beskriva geometrier på från fält, det vill säga att du kan koda för punkter, linjer, radier, splines, ytor och tredimensionella objekt direkt i fält.

Scannerinmätning skapar punktmoln som tas om hand direkt i Topocads punktmolnsmodul

Punktmoln används i kombination med och istället för terrängmodeller för att skapa höjdkurvor, beräkna volymer och hämta höjder ifrån.
Nätutjämning & Stommätning .
Mätinstrument.
Vill du få information om våra nyheter och evenemang.

Your email address will not be published.

Läs det senaste numret av Adtollo magaZine

Läs det senaste numret av Adtollo magaZine.
Läs det senaste numret av Adtollo magaZine.
Databasadapter ISM.
Topocad databasadapter ISM är en integrerad modul för att läsa och skriva data i ISM applikationer, .

Det vill säga Topocad läser och skriver direkt till databasen via ISM

Topocad Databasadapter ISM gör det möjligt att direkt från Topocad hämta och spara data via Spatial ISM från Cartesia till och från olika databaser.
Adaptern håller reda på redigerade, nya och borttagna objekt och uppdaterar databasen med dessa.
Du kan söka, använda vyer, hämta olika utsnitt från kartan, se metadata och attributdata.
Adaptern kan användas för uppdatering av karta från fält eller för att skapa ritningar av olika slag från kartan.
All övrig hantering som projektering, profilering, terrängmodellering med mera kan göras från kartdata.
Med hjälp av smart funktionalitet i kodtabellen, i uppsättning av kartan i Spatial ISM och ett system för kontrollkoder kan mätningar styras att dels ha den rätta geometrin oavsett om det är punkter, linjer, ytor med raka sidor, radier, cirklar eller splines.
Dels ligga på rätt lager med rätt färg, symbol och linjetyp och ha precis rätt egenskaper för den databas de ska hamna i.

Projekteringar kan sparas direkt i databasen via ISM

Berörda parter kan gå in och se på dessa och välja den plattform de är mest vana vid att använda.
När uppkoppling till databasen sker via Spatial ISM krävs ingen import eller export utan uppdatering sker rakt mot databasen.

Det finns även en funktion för leverans till Bryggan i modulen för work flow

Topocad databasadapter ISM Broschyr

Vill du få information om våra nyheter och evenemang.

Your email address will not be published.

Tham gia Nhà cái slot 9club