Day: September 7, 2017

Ông Võ Kim Cự còn đủ sức khỏe lãnh đạo Liên minh HTXVN? Ông Võ Kim Cự xin thôi ĐBQH: Không thể cho thôi dễ dàng Ông Võ Kim Cự có đơn xin thôi làm Đại biểu Quốc hội Trước đó

Sáng 7-9 tại Trụ sở Chính phủ, Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) tổ chức ra mắt. Và giống như máy bay đang khai thác Phòng huấn luyện an toàn bay Ngoài phi công và tiếp viên của Vietnam Airlines, […]